Stille revolutie

Soms is het goed om ergens weg te gaan en er veel later weer terug te keren. Pas dan heb je oog …