Publicaties

Journalistieke artikelen:

Ik schrijf populair wetenschappelijke artikelen voor week- en maand- en kwartaalbladen. Zoals voor Bionieuws (het nieuwsblad voor biologen), de Nederlandstalige versie van National Geographic, Wageningen World (het magazine van Wageningen UR) of Medicines, het onafhankelijk vakblad voor medicijnontwikkeling.