Publicaties: Werk in opdracht

Het Bionanoavontuur

In 2017 verkende ik voor de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) de nieuwe ontwikkelingen in de bionanotechnologie door tien vooraanstaande Nederlandse nanotechnologen te interviewen. Dat resulteerde in het boek ‘Het bionano-avontuur’, bouwen aan de levende cel. Dit was bedoeld voor de COGEM zelf en alle partijen en organisaties aan wie zij advies uitbrengt, zoals de ministeries VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), de Tweede Kamer en het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bekijk meer werk in opdracht: