Publicaties

Werk in opdracht:

Je kunt me ook vragen voor het schrijven van toegankelijke teksten over wetenschappelijke onderwerpen zoals: verslagen van symposia en debatten, een vertaalslag van een onderzoeksrapport of een verkenning van een nieuw wetenschappelijk veld. Dat kan in de vorm van een online publicatie of een boek. Voor het maken van een boek kan ik de volledige productie verzorgen. Ik werk hiervoor vaak samen met fotografe Patricia Nauta, eindredacteur en schrijver Gaston Dorren en infographicmaker Sebastiaan Donders. Sinds 2020 ben ik een van de twee eindredacteuren van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Ik redigeerde het biocahier ‘Plantgezondheid’ dat eind juni uitkwam en het online dossier Stikstof.