Publicaties: Journalistieke artikelen

Wisent prefereert grasland

De wisent doet het goed in Nederland en Europa. Maar hij vervult een andere rol dan gehoopt. Hij is meer een grazer dan een schiller van struiken en bomen.

Bekijk meer journalistieke artikelen: